Profesionālā izglītība


Izglītības programmas

Spāres pamatskola

2023./2024. m.g.

 realizē sekojošas  izglītības programmas: 

 •  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1. - 9.kl., kods 21015811;
 •  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (C līmenis), kods 2101591
         Pēc 9.klases beigšanas izglītojamiem ir iespēja turpināt mācīties  vēl 3 gadus profesionālās pamatizglītības programmas 

                     (skola uzņem izglītojamos ar pabeigtu speciālo pamatizglītību un kuri mācījušies vispārizglītojošā skolā pēc speciālās pamatizglītības): 

 • Profesionālās pamatizglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā kvalifikācija „Virtuves darbinieks”
          Izglītības programmas kods - 22811021;
 • Profesionālās pamatizglītības programma „Būvdarbi” 1. profesionālā kvalifikācija „Būvstrādnieks”
          Izglītības programmas kods - 22582011;


Skolas nodrošinājums:

 1. Bezmaksas ēdināšana, 
 2. Ceļa izdevumu segšana,
 3. Bezmaksas transports skolēnu nogādāšanai skolā pirmdienās un aizvešanai mājās piektdienās,
 4. Bezmaksas internāts,
 5. Kvalitatīva medicīniskā aprūpe,
 6. Kvalificēta logopēda bezmaksas pakalpojums,
 7. Psihologa bezmaksas konsultācijas,
 8. Sociālā pedagoga konsultācijas,
 9. Koriģējošās vingrošanas nodarbības,
 10. Bibliotēkas pakalpojums,
 11. Daudzveidīgi un interesanti skolas un ārpusskolas pasākumi.

Laipni gaidīti mūsu skolā!

Uzziņas pa tālruni +371 64170071; 
mob. +371 28395104; 
e-mail: info@sparesskola.lv