Jau pēc nedēļas klāt jaunais mācību gads! Mēs visi ar nepacietību gaidām jauno mācību gadu, bet apzināmies, ka situācija var mainīties, ja pasliktinās epidemioloģiskā situācija, tomēr pašlaik mēs strādājam, lai mācības sāktos iepriekš paredzētajā laikā un klātienē. Lai uzsāktu pilnvērtīgu mācību procesu klātienē un pasargātu no COVID 19 infekcijas gan skolotājus gan izglītojamos, nepieciešams saglabāt un ievērot drošības pasākumus.

Mācību laikā izglītības iestāde nodrošinās vairākas prasības attiecībā uz higiēnu, distancēšanos un personas veselības stāvokļa uzraudzību. Līdz ar to skolā mācību stundu un starpbrīžu grafiks dažādās klasēs varētu būt atšķirīgs. Lai ievērotu 2 metru distancēšanos, skolā lielāka uzmanība tiks pievērsta skolēnu ēdināšanas organizēšanai, piemērojot dažādus pusdienu pārtraukuma laikus. Skola centīsies pārkārtot mācību procesu tā, lai uz/no mācību stundām pārvietotos nevis skolēni, bet gan skolotāji.

Īpaša loma būs vecākiem, jo viņiem jāseko līdzi savu bērnu veselības stāvoklim un, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), ir jādodas pie medicīnas darbinieka un par to jāinformē arī skola.

Izglītības iestādē  izstrādāta kārtība par mācību procesu šajā mācību gadā, ar šo kārtību tiks iepazīstināti gan izglītojamie, gan  vecāki. Izglītības iestāde par jaunā mācību gada norisēm informēs katru vecāku gan individuāli, gan caur mykoob vietni.

Vēlam visiem jaunajā mācību gadā izturību, sapratni, kā arī stipru veselību un sparīgu darbošanos!

Informāciju sagatavoja: M.Gorina