PERSONALIZĀCIJA, DIFERENCIĀCIJA, INDIVIDUALIZĀCIJA

Mācību process PREZENTĀCIJA

Dažādība, kopābūšana un labjutība

(Solvita Lazdiņa, Elita Šneidere, 08.06.2020. pieejams:  https://skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/dazadiba-kopabusana-un-labjutiba)

Dažādības pieņemšana un labjutība

Dažādi bērni ir jebkurā klasē un skolā – pēc tautības, valodas, reliģiskās piederības, attīstības specifikas un veselības. Ar šo dažādību ir jāsadzīvo, jādara lietas kopā, jājūtas labi.

Skola ir vieta, kurā apgūst ne tikai mācību saturu, – tā ir vieta, kurā var mācīties par dzīvi, par sevi, par to, kā ir būt kopā ar citiem, kuri ir atšķirīgi. Skola ir vieta, kurā var iemācīties justies labi dažādiem bērniem, visiem būt pieņemtiem, respektētiem.

Skola atspoguļo sabiedrības daudzveidību

Skola ir sabiedrības mikropasaule, kas atspoguļo daudzveidību un dažādību. Sabiedrība kopumā nav viendabīga, un skola, kas ir iekļaujoša, rada pamatīgu pamatu sabiedrībai, kurā valda iecietība un atbildība citam pret citu.

Skola ir kā mācību laukums lielajā sabiedrībā, kurā iemācīties saprast un pieņemt ne vien atšķirīgus viedokļus, bet arī pieņemt cilvēku, kurš ir atšķirīgs, kuram ir cita ticība, izskats, domāšanas un dzīves uztveres veids, dzīvesveids. To bērni no šādas skolas paņem līdzi pieaugušo dzīvē.

Skolā bērni iemācās, ka ikvienam ir vieta sabiedrībā.

Justies droši, justies pieņemtam

Līdz ar dažādības pieņemšanu iemācām bērniem justies drošiem sabiedrībā tādiem, kādi viņi ir, – sajūtu, ka tad, kad es jūtos labi, varu būt es pats un darboties kopā ar citiem.

Redzot dažādību apkārt, katrā bērnā pašā pieaug drošības izjūta. Bērni pieņem, ka arī viņiem kādreiz kaut kas var neizdoties, ka viņi var kļūdīties, un sabiedrībā ir vieta un mēs pieņemam arī tos, kuri ir citādi. Ja, piemēram, klasē mācās meitene no ārzemēm un runā citā valodā, tad pārējie bērni, viņu pieņemot, netieši mācās un iegūst apjausmu, ka, aizejot uz citu vidi, arī viņi būs pieņemti.

Iespēja palīdzēt un atbalstīt rosina labsajūtu

Ja skolā vai klasē ir bērni ar attīstības vai kustību traucējumiem, tas dod iespēju citiem bērniem viņiem palīdzēt, atbalstīt, būt noderīgiem. Tāpat tas attīsta spēju iejusties un prasmi labāk izteikties – uzdot jautājumu un atbildēt tā, lai otrs varētu skaidri un nepārprotami uztvert un saprast. Tas viss – saprast, palīdzēt, iejusties, stiprināt otrā pārliecību, ka viņš kaut ko var, – tā ir laba sajūta, kas ļoti patīk smadzenēm, aktivizē smadzeņu centrus, kas saistās ar labsajūtu.

Bērna talanta veicināšana 

Berna_talanta_veicinasana.pdf