Uz skolu (Auseklis)
Dar' man tēvis pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt',
Šuj man svārkus māmuliņa:
Skolā ieti man gribas!

Pieloc, māsiņ, skolas somu
Bagātiemi gabaliem:
Vidī maizes riecientiņu,
Apkārt dziesmas, pasakas.

@Spares Skola

 .