Konsultāciju grafiks

2020./2021. m. g. 1. semestrī

 

Pedagogi Priekšmeti Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Ilgvars Cinis Ģeogrāfija. Informātikas pamati       1350-1415  
Baiba Erliha Mājturība un tehnoloģijas Profesionālā saskarsme 1540-1610        
Jānis Freivalds Sports Fiziskās aktivitātes Angļu valoda   1530-1630 1700-1718      
Gunta Gobiņa Latviešu valoda Latviešu literatūra Ētika Dabaszinības, Sociālās zinības     1410-1515    
Valdis Krams Mājturība un tehnoloģijas   1600-1620      
Maruta Kriķe Praktiskās mācības būvdarbu tehnoloģijā       1520-1535  
Aiva Lagzdiņa Informātika Informātikas pamati 1640-1655        
Inga Liepiņa Matemātika Lietišķie aprēķini 1640-1700   1440-1505    
Sarma Liepiņa Vizuālā māksla Angļu valoda         1200-1230
Sanita Misere Mājturība un tehnoloģijas 1520-1230        
Dace Ozola Sociālās zinības       1410-1420  
Anitra Rause Mūzika   1500-1520      
Mārīte Rukmane Dabaszinības Latvijas vēsture Pasaules vēsture         1350-1420  
Diāna Vanaga Ēdienu gat. tehnoloģijas Kaukulācijas pamati Pārtikas prod. zinības Viesu apkalpošana     1620-1650 1530-1600  
Saulcerīte Virtosa Matemātika Mājturība un tehnoloģijas Profesionālā svešvaloda   1530-1610      
Māris Zviedris Darba aizsardzība Būvmateriāli Būvdarbu tehnoloģijas Rasējumu lasīšana Vides aizsardzība Praktiskās mācības būvdarbu tehnoloģijā   1530-1630   1530-1630  
Ingrīda Ozoliņa Latviešu valoda Latviešu literatūra Lietišķā valoda 1640-1720        

 

@Spares Skola

 .