Ārkārtas situāciju telefona numuri

Palīdzības tālruņi             

Glābšanas dienests - 112

Ugunsdzēsēji - 112

Policija – 110 vai 112

Ātrā medicīniskā palīdzība - 113 vai 112

Gāzes avārijas dienests - 114

Uzticības tālruņi  

Krīzes telefons (psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās 24 h diennaktī) - 67222922

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālrunis (bezmaksas) - 116111

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis (bezmaksas tālrunis pieejams no fiksētā sakaru tīkla) - 8000900