MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU, AUDZINĀŠANAS DARBA SARAKSTS  2023./2024. m.g. 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KODS 21015811 un PROFESIONĀLĀ PAMATIZGLĪTĪBA

A/B_stundu_saraksts.pdf

prof_izgl_stundu_saraksts.pdf

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KODS 21015911

C_stundu_saraksts.pdf

AUDZINĀŠANAS GRAFIKS

Audzinasanas_grafiks_pdf