Stundu saraksts

Stundu laiki 

   Pirmdiena  Otrdiena    Trešdiena  Ceturtdiena   Piektdiena
1.st  ------------   ------------   ------------   ------------  ------------  
2.st ------------  08.30 - 09.10  08.30 - 09.10 
08.30 - 09.10
08.30 - 09.10
3.st  10.00 - 10.30  09.20 - 10.00  09.20 - 10.00
09.20 - 10.0009.20 - 10.00 
4.st  10.45 - 11.15  10.10 - 11.50  10.10 - 11.50
 10.10 - 11.50 10.10 - 11.50
5.st  11.30 - 12.00  11.05 - 11.45 11.05 - 11.45  11.05 - 11.45
11.05 - 11.45 
6.st  12.35 - 13.05  11.55 - 12.35
11.55 - 12.35
11.55 - 12.35
11.55 - 12.35
7.st  13.20 - 13.50  13.00 - 13.40  13.00 - 13.40 13.00 - 13.40    ------------ 
8.st  14.10 - 14.40  13.50 - 14.30  13.50 - 14.30
13.50 - 14.30
------------  
9.st  15.00 - 15.30 14.40 - 15.20  14.40 - 15.20   14.40 - 15.20   ------------  
10.st   15.50 -16.20 15.30 -16.10  15.30 -16.10 
15.30 -16.10   ------------  

Stundu saraksts   st_sar_17_18_m_g.            

@JanisBrakss

 .