Skolēns var  kļūt par aktīvu skolēnu pašpārvaldes dalībnieku 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA
TIESISKAIS REGULĒJUMS

Pašpārvalde.pptx

AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS: 

Ieva Kokoreviča – 5. klase

Daniela Renmane – 5. klase

Stefans Balodis – 6. klase

Daniels Vasiļjevs– 8. klase

Nauris Renmanis - 9. klase

Paula   Bikše– 1. e grupa

Loreta Anna Liepiņa - 2. e grupa
Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēnu pašpārvalde”

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 1. semestrim

2020./2021. mg.

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

 

 • Iepazīstināšana ar  Amatas novada Spāres pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba kārtību.
 • Skolēnu pašpārvaldes darba  plāna apspriešana un akceptēšana 2020./ 2021. m.g.

Septembris

 M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni

2.

 • Skolotāju dienas organizēšana.
 •  Skolēnu pašpārvaldes sapulce.
 •  Labo darbu nedēļa.

Oktobris

M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni,

klašu audz.

3.

 • Mārtiņdienas pasākuma organizēšana.
 •  Lāčplēša dienai un valsts svētku dienai veltīti pasākumi skolā.
 • Pozitīvais, negatīvais skolas dzīvē.

Novembris

M. Gorina, 

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz..

4.

 • Sekmju un kavējumu apskats. Rīcība.
 •  Ziemassvētku pasākumi skolā.
 • Skolas un klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem

Decembris

M. Gorina, 

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz..

  .