2019./2020. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas

Rudens brīvdienas - no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim
Ziemas brīvdienas - no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim
Pavasara brīvdienas - no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam
Vasaras brīvdienas- no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam (1.-9. klašu skolēniem)

Papildus brīvdienas 1 nedēļas garumā 1. klasei no 2020. gada 10. februāra līdz 2020. gada 14. februārim

@Spares Skola

 .