Vadība

Rita Bukovska - direktore/vizuālā māksla

Aiva Lagzdiņa - DVIJ

Inga Liepiņa - DVAJ

Ilgvars Cinis - Mācību konsultants


Atbalsta personāls

Dace Krišteine - Psihologs

Ināra Magone - Medmāsa

Zane Siliņa - LogopēdsPedagogi

Aiga Gelbrote - Programmas "Virtuves darbinieks" skolotāja

Aigars Skrastiņš - Sports un veselība/koriģējošā vingrošana

Anita Adamova - Internāta skolotāja

Antra Saulīte - C līmeņa skolotāja/internāta skolotāja

Asnate Paula Grēna - Informātika/Angļu valoda/internāta skolotāja

Baiba Erliha - Mājturība un tehnoloģijas/internāta skolotāja

Baiba Jansone - Internāta skolotāja/klases audzinātāja

Dace Ozola - Sociālas zinības/internāta skolotāja

Dace Šleija - C līmeņa skolotāja

Gita Meijere - Internāta skolotāja/skolotāja palīgs C līmenī

Ija Kazaka - Mājturība un tehnoloģijas

Ilgvars Cinis - Ģeogrāfija

Saulcerīte Virtosa - 1-4.klases skolotāja

Inga Liepiņa - Matemātika

Jānis Freivalds - Sports

Kristīne Jurevica - C līmeņa skolotāja/ internāta audzinātāja

Linda Gruznova - Latviešu valoda/Literatūra

Marita Jonase -  C līmeņa skolotāja

Māris Zviedris -Būvdarbu tehnoloģijas

Mārīte Rukmane - Latvijas vēsture/Dabas zinības internāta skolotāja

Sandra Miķelsone -  Internāta skolotāja/skolotāja palīgs C līmenī

Sanita Misere - C līmeņa skolotāja

Solvita Misere - Jukāma -  C līmeņa skolotāja

Valdis Krams - Dizains un tehnoloģijas

Vija Zviedre -  C līmeņa skolotāja

Viktorija Šlivka -  Internāta skolotāja

Zaiga Ventere -  C līmeņa skolotāja


Metodisko komisiju vadītaji

Ināra Magone- Atbalsta personāla MK vadītāja

Ilgvars Cinis - Pamatizglītības un profesionālas izglītības MK vadītājs

Antra Saulīte - C līmeņa MK vadītāja