2022./2023. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas

Rudens brīvdienas no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;

Ziemas brīvdienas no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;

Pavasara brīvdienas - no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam.

Vasaras brīvdienas - 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Iestāde tiesīga patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klases un 10. – 11. klases skolēniem.