SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 2. semestrim

2020./2021. mg.

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

 

 • Iesaistīšanās pasākumā „Sveču diena” sagatavošanā un organizēšanā.

Janvāris

 M.Gorina, A.Skrastiņš,

 pašpārvaldes skolēni

2.

 • Iesaistīšanās pasākumā „Valentīndienas noskaņās” sagatavošanā un organizēšanā.
 • Skolēnu aptaujas izveide, apkopošana, analīze.
 •  Sekmju un kavējumu apskats. Rīcība.

Februāris

M. Gorina, A.Skrastiņš, 

pašpārvaldes skolēni,

klašu audz.

3.

 • Klašu komandu saliedēšanas pasākums.

Marts

M. Gorina, A.Skrastiņš,

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz.

4.

 • Skolēnu tiesības un pienākumi./teorētiskais apskats, pārrunas/.
 •  Konflikti un to iespējamie risinājumi.

Aprīlis

M. Gorina, A.Skrastiņš,

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz.

5.

 • Sekmju līmenis mācību gadu pabeidzot.
 •   Skolēnu pašpārvaldes atskaite par padarīto darbu.

Maijs

M. Gorina, A.Skrastiņš, 

pašpārvaldes skolēni

 

Skolēns var  kļūt par aktīvu skolēnu pašpārvaldes dalībnieku 

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA
TIESISKAIS REGULĒJUMS

Pašpārvalde.pptx

AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS: 

Ieva Kokoreviča – 5. klase

Daniela Renmane – 5. klase

Stefans Balodis – 6. klase

Daniels Vasiļjevs– 8. klase

Nauris Renmanis - 9. klase

Paula   Bikše– 1. e grupa

Loreta Anna Liepiņa - 2. e grupa
Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēnu pašpārvalde”

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 1. semestrim

2020./2021. mg.

Nr.p.k

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1.

 

 • Iepazīstināšana ar  Amatas novada Spāres pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba kārtību.
 • Skolēnu pašpārvaldes darba  plāna apspriešana un akceptēšana 2020./ 2021. m.g.

Septembris

 M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni

2.

 • Skolotāju dienas organizēšana.
 •  Skolēnu pašpārvaldes sapulce.
 •  Labo darbu nedēļa.

Oktobris

M. Gorina,  pašpārvaldes skolēni,

klašu audz.

3.

 • Mārtiņdienas pasākuma organizēšana.
 •  Lāčplēša dienai un valsts svētku dienai veltīti pasākumi skolā.
 • Pozitīvais, negatīvais skolas dzīvē.

Novembris

M. Gorina, 

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz..

4.

 • Sekmju un kavējumu apskats. Rīcība.
 •  Ziemassvētku pasākumi skolā.
 • Skolas un klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem

Decembris

M. Gorina, 

A. Rause,

pašpārvaldes skolēni, 

klašu audz..