SPĀRES PAMATSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2022./2023.m.g.

1.semestris

DatumsLaiksTēma , aktivitātesNorises vietaAtbildīgais
01.09.10:30Zinību diena!skolaDVAJ
07.09.8:15-19:15Ekskursijas - Tērvetes dabas parksTērvetes dabas parksDVAJ
10.09.10:00Sporta spēles „Mēs varam”Valmieras Daliņa stadionsJ.Freivalds
22.09.7:00 - 18:00LSO rīkotais Rudens krossLielplatoneSporta skolotājs
23.09.9:00 „Drošības noteikumu ievērošana, saskarsme, atbildība, sodi un to nozīme un atkarības, To ietekme uz veselību”skolaDVAJ, Cēsu novada pašvaldības priekšnieks
28.09.17:30Iedvesmas vakars jauniešiemskolaKlases audzinātājs, pedagogi
Koncertlekcija „Kosmosa burvis”skolaKlases audzinātājs, pedagogi
29.09.10:00Rudens svētkiskola" C " klases audzinātājs, pedagogi
skolaKlases audzinātājs, pedagogi
26.-30.09.Dzejas dienu nedēļaskolaKlases audzinātājs, pedagogi
30.09.9:00Dzejas diena, skolotāju dienaRakstnieku parksKlases audzinātājs, pedagogi
07.10.9:00 (C skolēni) 9:40 (A/B skolēni) Olimpiskā diena („C ” līmeņa skolēniem „Tutas lietas,” A,B līmeņa skolēniem „Citi zēni”)skolaJ.Freivalds, A. Skrastiņš
10:30Skolas krossskola
21.10.10:00Vecāku sapulceskolaDVAJ, klases audzinātāji
19.10.17:00Vārda un dzimšanas dienas svinībasskolaKlases audzinātājs, pedagogi
02.11.17:30Iedvesmas vakars jauniešiemskolaDVAJ, Klases audzinātājs
09.11.17:10Mārtiņdienas pasākumsskolaKlases audzinātāji
10.11.17:15Lāčplēša diena - lāpu gājiensskolaDVAJ, M.Rukmane, klases audzinātājs
17.11.10:00Latvijas Republikas proklamēšanas diena – praktiskās darbnīcas „Manai Latvijai”skolaDVAJ, klases audzinātājs, pedagogi
21.12.17:00Vārda un dzimšanas dienas svinībasskolaKlases audzinātājs, pedagogi
22.12.17:00Klašu eglesskolaKlases audzinātājs
23.12.10:00Ziemassvētku pasākumsskolaDVAJ, klases audzinātājs
DVAJ: I.Liepiņa


SKOLOTĀJS:

1.      ir izplānojis mācību saturu atbilstoši sava mācību priekšmeta programmai un klasei mācībām attālināti;

2.      ir sabalansējis mācību uzdevumu skaitu un apjomu, sniedzis skaidru instrukciju uzdevumu izpildei,  norādījis pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus;

3.      mācību priekšmetu ietvaros uzdotie uzdevumi būs vienai vai vairākām dienām, vai  mācību nedēļai, ko skolēns veiks šīs nedēļas laikā, neskaidrību gadījumā, konsultējoties ar skolotāju WhatsApp, mykoob, telefoniski.

SKOLĒNS

1.      zina, kā notiks saziņa ar skolotāju;

2.      patstāvīgi iepazīst skolotāja sagatavotu mācību saturu  un pilda skolotāja sagatavotus ar mācību saturu saistītus uzdevumus ( WhatsApp, mykoob vidē – mājasdarba uzdevumi);

3.      izmanto skolas piedāvāto rīku – mykoob, lai iegūtu mācību atbalstu no saviem skolotājiem;

4.      pilda un iesniedz uzdotos darbus skolotāja noteiktajā laikā un saņem atgriezenisko saiti par paveikto.

5.       STUNDU SARAKSTS ir iesniegts katram skolēnam un to var redzēt skolas mājas lapā: sparesskola.lv


VECĀKS

1.      vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli;

2.      meklējiet atbalstu kopā;

3.      palīdziet iekārtot mācību vietu;

4.      izplānojiet mācību dienu kopā pēc ieteicamā vienas dienas režīma;

5.      sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās;

6.      plānojiet, lai katru dienu izkustētos.