PASĀKUMU PLĀNS 2020./2021. mācību gadam   (1.semestris)  
Mēnesis /  datums Pasākums Atbildīgie pedagogi Piezīmes
SEPTEMBRIS
02.09.   Zinību diena  Visi pedagogi        
05.09.   Sporta spēles “Mēs varam” A.Skrastiņš J.Freivalds      
09.09. “Dzejas diena”   M.Rukmane L.Gruznova      
14.09. - 16.09.   Vides nodarbības. Līgatnes dabas taku apmeklējums Klašu audz.        
18.09. “Olimpiskā diena 2020” A.Skrastiņš J.Freivalds      
OKTOBRIS
01.10. “Rudens kross” – A,B līm. A.Skrastiņš J.Freivalds      
05.10. Skolotāju diena DVAJ Pašpārvalde      
08.10. “Rudens kross” – C līm. A.Skrastiņš J.Freivalds      
14.10.   Tūrisma diena Visi pedagogi      
15.10. Vispasaules roku mazgāšanas diena klašu audz.      
26.10. – 30.10. Latvijas veselības un sporta nedēļa A.Skrastiņš J.Freivalds    
NOVEMBRIS
02.11. – 06.11. Karjeras nedēļa DVAJ Klašu audz.    
09.11. – 13.11. “Skolas, klases dekorēšana” DVAJ, DVIJ klašu audz.    
09.11. – 13.11. Rudens lapu talka Internāta skolotāji    
13.11. “Nāc un sporto sev par prieku!” A.Skrastiņš      
10.11. Mārtiņdienas gaiļu  izstāde DVAJ klašu audz., priekšmetu skolotāji  
11.11. Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Mūsu karoga stāsti”   DVAJ klašu audz., priekšmetu skolotāji  
16.11. – 20.11. “Mana Latvija” kolāžas veidošana DVAJ Klašu audz., priekšmetu skolotāji  
30.11. I.Advente Klašu audz.    
DECEMBRIS
07.12. II.Advente Klašu audz.    
07.12. – 11.12. Klašu telpu dekorēšana ziemassvētkiem DVAJ, klašu audz.    
14.12. III.Advente Klašu audz.    
14.12. – 16.12. Ziemassvētku gaidīšanas konkurss: "Mana eglīte" DVAJ, Klašu audz., priekšmetu skolotāji  
17.12. Ziemassvētku pasākums A,B līm. Klašu audz., priekšmetu skolotāji    
18.12. Ziemassvētku pasākums C līm. Klašu audz., priekšmetu skolotāji  
ZIEMAS BRĪVDIENAS NO 21.12. - 01.01.21.

 

Sagatavoja DVAJ: M.Gorina__________________

 

    PASĀKUMU PLĀNS 2020./2021. mācību gadam   (2.semestris)  
Mēnesis /  datums Pasākums Atbildīgie pedagogi Piezīmes
JANVĀRIS
05.01.21.  Konkurss “Zini vai mini” DVAJ, A.Skrastiņš, skolēnu pašpārvalde  
20.01. Barikāžu atceres diena M.Rukmane        
26.01. Ziemas aktivitātes A.Skrastiņš J.Freivalds      pārcelts
FEBRUĀRIS
02.02.  Sveču diena DVAJ, A.Skrastiņš, skolēnu pašpārvalde,  
05.02. Ēnu diena   DVAJ, DVIJ, klašu audz., priekšmetu skolotāji  atcelta
08.02. Senlatviešu Meteņi   DVAJ, klašu audz., priekšmetu skolotāji  
11.02. Valentīndienas noskaņās DVAJ, A.Skrastiņš, skolēnu pašpārvalde  
15.02. – 18.02. Filmu nedēļa un filmu vakars DVAJ, A.Skrastiņš, klašu audz.    
22.02. Projekta nedēļa "Izzini drošību" A,B līm. DVAJ, priekšmetu skolotāji,klašu audzin.      

MARTS
08.03. Radošās darbnīcas DVAJ, klašu audz., priekšmetu skolotāji  
24.03. Mūzikas pēcpusdiena A.Rause, klašu audz.      
31.03. Teātra diena     DVAJ, visi pedagogi      
APRĪLIS
01.04. Joku diena. Lieldienu aktivitātes. DVAJ, klašu audz.      
06.04. Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram A.Skrastiņš J.Freivalds      
07.04. Pasaules veselības diena A.Skrastiņš J.Freivalds      
29.04. Dejas diena DVAJ, klašu audz.      
MAIJS
14.05. Ģimenes diena DVAJ, klašu audz., priekšmetu skolotāji  
28.05. Mācību gada noslēgums “Lecam vasarā” DVAJ, DVIJ, klašu audz., priekšmetu skolotāji  
JŪNIJS
04.06. Izlaidums 3.kursam un 9. klasei DVAJ, DVIJ, klašu audz.      

 

Sagatavoja DVAJ: M.Gorina__________________

 .