Sociālais pedagogs- diagnosticēt skolēnu un jauniešu socializācijas grūtības, novērtējot esošo sociālo risku ietekmi uz skolēna pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā.
Inerešu pulciņu vadītājs - pulciņa nodarbību organizēšana un vadīšana.

Latviešu valodas un literatūras pedagogsīstenot  latviešu valodas un literatūras programmu (pamatskola, arodklases).

Bērnu aprūpes māsa spēja strādāt gan individuāli, gan komandā, spēja strādāt paaugstināta stresa apstākļos, uzņemties atbildību atbilstoši kompetences līmenim.@Spares Skola

 .