Izglītības programmas

Spāres internātpamatskola aicina vecākus pieteikt bērnus mācībām skolā 2017./ 2018. m.g. visās klašu grupās. 

Skola piedāvā apgūt:

  •  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1. - 9.kl., kods 21015811;
  •  speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (C līmenis), kods 21015911 (Pēc 9.klases beigšanas izglītojamiem ir iespēja turpināt mācīties  vēl 3 gadus);
  •  profesionālās pamatizglītības programmas (uzņem ar pabeigtu speciālo pamatizglītību): 
                # Ēdināšanas pakalpojumi, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Pavāra palīgs;
              # Būvdarbi, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Remontstrādnieks;
              # Kokizstrādājumu izgatavošana, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Galdnieka palīgs;
              # Mājturība, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju Mājstrādniece.

Skola nodrošina bezmaksas ēdināšanu, mācību līdzekļus un ceļa izdevumu segšanu. 
Skolā uzņem arī audzēkņus, kuri mācījušies vispārizglītojošā skolā pēc speciālās pamatizglītības. 
Sīkāka informācija pa tālr., mob.t., e-pasts sparesk@inbox.lv


Uzņemšanas / atskaitīšanas kārtība

   Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā  no 1. līdz 9. klasei un arodklasēs. Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

   Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:     

  • skolas direktorei  adresēts iesniegums,
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
  • dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu),
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
  • apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē),
  • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

2017./2018. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas

Rudens brīvdienas - no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim
Ziemas brīvdienas - no 2017. gada 25. decembra līdz 20187. gada 5. janvārim
Pavasara brīvdienas - no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam
Vasaras brīvdienas- no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam (1.-9. klašu skolēniem)

Papildus brīvdienas 1 nedēļas garumā 1. klasei no 2018. gada 5. februāra līdz 2018. gada 9. februārim

@JanisBrakss

 .