AMATAS NOVADA SPĀRES PAMATSKOLAS

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS:

 

Jānis Prūsis – 1.grupa

Jānis Kokorēvičs – 1.grupa

Armands Pavlovs – 1.grupa

Agate Irma Bētaka – 9.klase

Ieva Kokoreviča – 5.klase

Daniela Renmane – 5.klase
Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēnu pašpārvalde”

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS 1. semestrim

2019./2020. mg.

 

 

PASĀKUMI

 

ATBILDĪGIE

 

SEPTEMBRIS

1.    Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

2.    Iepazīstināšana ar  Amatas novada Spāres pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darba kārtību.

3.    Skolēnu padomes struktūra, amatu sadalījums

4.    Skolēnu pašpārvaldes mērķu un uzdevumu izstrāde

DVAJ: M.Gorina

Agate Irma Bētaka 

 

 

OKTOBRIS

1.    Skolēnu pašpārvaldes darba  plāna apspriešana un akceptēšana 2019./ 2020. mg.

2.    Skolotāju dienas organizēšana

3.    Skolēnu pašpārvaldes sapulce

4.    Komandas saliedēšanas pasākums

 DVAJ: M.Gorina

Agate Irma Bētaka

Jānis Prusis

 

 

 

NOVEMBRIS

 Labo darbu nedēļa

Lāčplēša dienai un valsts svētku dienai veltīti pasākumi skolā

 Pozitīvais, negatīvais skolas dzīvē

DVAJ: M.Gorina

Agate Irma Bētaka

Jānis Prusis

 

DECEMBRIS

 Ziemassvētku pasākums skolā

 Skolas un klases telpu noformēšana Ziemassvētkiem

 Darba plāna sastādīšana un akceptēšana 2. semestrim

DVAJ: M.Gorina

Agate Irma Bētaka

Jānis Prusis

 

@Spares Skola

 .