Sporta pulciņš. Pulciņu vada Jānis Freivalds. Nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi veiklībā, izturībā. Skolas komandas aktīvi piedalās sporta aktivitātēs skolā un ārpus skolas pasākumos, gūstot labus rezultātus. Skolēni ar lielāko prieku vakaros spēlē sporta spēlēs. Ziemā skolēni labprāt laiku pavada slēpojot.

Elektrotehnikas pulciņš. Pulciņu vada Jānis Ozoliņš. Audzēkņi gūst pirmo priekšstatu par elektrisko strāvu, tās veidiem, galvaniskajiem elementiem - baterijām un akumulatoriem, elektrības vadītājiem, izolatoriem un pusvadītājiem, strāvu, spriegumu un ierīcēm to mērīšanai, iepazīstas ar biežāk lietojamajām elektrotehnikas detaļām, ierīcēm, to īpašībām un pielietojumu.

Grafikas darbnīcas. Pulciņu vada Asnate Grēna. Skolēni gūst pamatiemaņas darbam ar datoriem un planšetdatoriem. Apgūst zīmēšanu un krāsu mācību dažādās zīmēšanas programmās. Tiek radīta izpratne par grafisku zīmējumu veidošanu.