Mūzikas pulciņš. Pulciņu vada Anitra Rause. Skolēni pilnveido muzikālās prasmes. Apgūst iemaņas spēlēt uz dažādiem mūzikas instrumentiem. Ar saviem priekšnesumiem piedalās skolā rīkotajos pasākumos.

Sporta pulciņš. Pulciņu vada Jānis Freivalds. Nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi veiklībā, izturībā. Skolas komandas aktīvi piedalās sporta aktivitātēs skolā un ārpus skolas pasākumos, gūstot labus rezultātus. Skolēni ar lielāko prieku vakaros spēlē sporta spēlēs. Ziemā skolēni labprāt laiku pavada slēpojot.

Elektrotehnikas pulciņš. Pulciņu vada Jānis Ozoliņš. Audzēkņi gūst pirmo priekšstatu par elektrisko strāvu, tās veidiem, galvaniskajiem elementiem - baterijām un akumulatoriem, elektrības vadītājiem, izolatoriem un pusvadītājiem, strāvu, spriegumu un ierīcēm to mērīšanai, iepazīstas ar biežāk lietojamajām elektrotehnikas detaļām, ierīcēm, to īpašībām un pielietojumu.

@Spares Skola

 .