Pedagoģiskie darbinieki

Vārds, uzvārds Amats
Ilgvars Cinis Ģeogrāfijas skolotājs, internāta skolotājs
Marita Jonase “c” līmeņa skolotāja
Rita Ķipēna “c” līmeņa skolotāja
Solvita Misere- Jukāma “c” līmeņa skolotāja
Sanita Misere Mājturības un tehnoloģijas- lauksaimniecības skolotāja
Mārīte Rukmane Dabaszinības, Latvijas vēstures, Pasaules vēstures skolotāja
Dace Šleija “c” līmeņa skolotāja
Diāna Vanaga Pavāra palīgu arodapmācības skolotāja
Vija Zviedre “c” līmeņa skolotāja
Līga Atvase “c” līmeņa skolotāja
Antra Saulīte “c” līmeņa skolotāja
Baiba Jansone Internāta skolotāja
Sandra Miķelsone Palīgskolotāja, internāta skolotāja
Dace Ozola Palīgskolotāja, internāta skolotāja
Ingrīda Ozoliņa Palīgskolotāja, internāta skolotāja
Dace DāveInternāta skolotāja
Aigars Skrastiņš Ārstnieciskās  vingrošanas skolotājs
Inga Liepiņa Matemātikas,  internāta skolotāja
Irēna Dravante Palīgskolotāja
Iveta Olte
Internāta skolotāja
Aija Andersone Internāta skolotāja
Ilona Dubulte Internāta skolotāja
Jānis Freivalds Sporta, fiziskās aktivitātes, internāta skolotājs
Zane Siliņa Logopēde
Gunta Gobiņa ētika, sociālās zinības,  5.-9. klases latviešu valoda, literatūras skolotāja
Baiba Erliha 5.-9.klases  mājturība un tehnoloģijas ekonomikas pamati,  profesionālās saskarsmes skolotāja
Viktorija Šļivka Internāta skolotāja
Zaiga Ventere “c” līmeņa skolotāja
Saulcerīte Virtosa 1.-4. klases matemātika, vizuālās mākslas skolotāja,  5.-8.klases mājturība un tehnoloģija, šūšanas, tekstilapstrādes pamatu skolotāja
Aiga Gelbrote Pavāra palīgs arodapmācības priekšmetu skolotāja
Ivo Rode
Angļu valodas, profesionālas svešvalodas skolotājs
Kristīne Jurēvica“c” līmeņa skolotāja, sākumskolas skolotāja 
Sarma Liepiņa
vizuālās mākslas skolotāja
Māris Zviedris,  5.-9. klases mājturība un tehnoloģijas galdniecībā skolotājs, remontstrādniekiem arodapmācības priekšmetu skolotājs
@JanisBrakss

 .