Logopēdijas kabinets

Skolotājs – logopēds ir speciālists, kas veic bērnu runas un valodas diagnostiku un korekcijas darbu, sniedz konsultatīvu palīdzību vecākiem. 

   Diagnosticējot valodas traucējumu, katram skolēnam tiek izstrādāta individuāla korekcijas programma. 
   Tiek organizētas individuālas un grupu nodarbības.
Ievērojot katra skolēna individuālās personības iezīmes un logopēdisko slēdzienu, tiek veikta:

  •  artikulācijas aparāta vingrināšana;
  •  skaņu izrunas mācīšana, diferencēšana;
  •  fonemātiskās uztveres attīstīšana;
  •  vārdu krājuma paplašināšana;
  •  sīkās pirkstu muskulatūras attīstīšana;
  •  lasīšanas un rakstīšanas iemaņu attīstīšana un pilnveidošana;
  •  alternatīvo komunikācijas metožu pielietošana. u.c.
@Spares Skola

 .