Pasākumu plāns janvāra mēnesim

5

Trešdiena

Tēma: Sveiks, 2.semestri!

  • Atkal tikšanās prieks.

  • Iekārtošanās klases un internāta telpās.

  • Audzināšanas darba galvenie virzieni, 2.semestra plānotie pasākumi

Praktiskais darbs: Sargi sevi un citus!

Iepazīšanās ar drošības noteikumiem. Sejas masku lietošanas noteikumi.Pareiza roku mazgāšana ikdienā un Covid-19 infekcijas laikā.

Vingrošana C līmeņa skolniekiem.

6

Ceturtdiena

plkst.14:30

Tikšanās ar Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieku G.Norbutu

7

Piektdiena

10

Pirmdiena

Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku

Plkst.15:20

11

Otrdiena

Peldēšana A,B līmenim

Plkst.15:20

Starptautiskā "Paldies" diena. Pateiksim viens otram paldies par kādu jauku darbiņu, attieksmi, palīdzību utt.Vairosim savās un citu sirsniņās laipnību un toleranci.

12

Trešdiena

Vingrošana C līmenim

Plkst. 17:00

13

Ceturtdiena

14

Piektdiena

17

Pirmdiena

Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku

Plkst.15:20

18

Otrdiena

Peldēšana A,B līmenim

Plkst.15:20

19

Trešdiena

Vingrošana C līmenim

Plkst.17:00

20

Ceturtdiena

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Padziedāsim dziesmas pie ugunskura un atcerēsimies to bargo dienu notikumus.

LSO rīkotās sacensības Skriešana ar sniega kurpēm

21

Piektdiena

24

Pirmdiena

Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku

Plkst.15:20

25

Otrdiena

Peldēšana A,B līmenim

Plkst.15:20

26

Trešdiena

Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas diena. Informējam skolēnus vēstures un audzināšanas stundās.

Vingrošana C līmeņa skolniekiem.

Plkst.17:00

27

Ceturtdiena

28

Piektdiena

31

Pirmdiena

Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku

Plkst.15:20

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Pasākumu plāns decembra mēnesim

1

Trešdiena

Peldēšana C līmenim

Plkst.9:00

Zīmēšanas konkurss „Ziemassvētku noslēpums”

No 01.12. – 10.12.

2

Ceturtdiena

3

Piektdiena

6

Pirmdiena

Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku

Plkst.15:20

Gatavojamies Ziemassvētkiem.

No 06.12. – 17.12.

7

Otrdiena

Peldēšana A,B līmenim

Plkst.15:20

8

Trešdiena

Peldēšana C līmenim

Plkst.9:00

Vingrošana C līmenim

Plkst. 17:00

9

Ceturtdiena

Skolas somas projekta ietvaros mākslas filma „Bedre”

10

Piektdiena

13

Pirmdiena

Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku

Plkst.15:20

14

Otrdiena

Peldēšana A,B līmenim

Plkst.15:20

15

Peldēšana C līmenim

Plkst.9:00

Skolas somas projekta ietvaros leļļu teātris

„Un atkal Pifs”

Vingrošana C līmenim

Plkst.17:00

16

Ceturtdiena

Tikšanās ar Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku G.Norbutu

Plkst.16:00

Talantu šovs

Plkst.15:00

17

Piektdiena

20

Pirmdiena

Ziemassvētkiem gatavota

klases egle

Plkst.16:00

21

Otrdiena

Skolas somas projekta ietvaros koncerts „Ziemassvētku pasakas”

Plkst.10:00

22

Trešdiena

23

Ceturtdiena

24

Piektdiena

27

Pirmdiena

28

Otrdiena

29

Trešdiena

30

Ceturtdiena

31

Piektdiena

Sastādīja DVAJ D.Girsa

Pasākumu plāns septembra mēnesim

1 Trešdiena Zinību diena Plkst.10:30 2 Ceturtdiena 3 Piektdiena
6 Pirmdiena Teātris „Ūdens upe” Plkst.14:00 7 Otrdiena Peldēšana A,B līmenim Plkst.15:20 8 Trešdiena Peldēšana C līmenim Plkst.9:20 Vingrošana C līmenim Plkst. 17:00 9 Ceturtdiena 10 Piektdiena
13 Pirmdiena Tikšanās ar Jaunsardzes centra instruktori E.Savicku Plkst.15:20 14 Otrdiena Rudens kross Plkst.14:00 Peldēšana A,B līmenim Plkst.15:20 15 Trešdiena Skolas organizēts pārgājiens „Mācies mežā” Plkst.13:00 Vingrošana C līmenim Plkst.17:00 16 Ceturtdiena 17 Piektdiena
20 Pirmdiena Vadības komandas sanāksme Plkst.8.45 21 Otrdiena Peldēšana A,B līmenim Plkst.15:20 22 Trešdiena Peldēšana C līmenim Plkst.9:00 Seminārs „Drošības noteikumu ievērošana, saskarsme, atbildība, sodi un to nozīme un atkarības, to ietekme uz veselību” (Tiks uzaicināti policijas pārstāvji) Plkst.14:00 Vingrošana C līmenim Plkst.17:00 23 Ceturtdiena Piedalīsimies SOL rīkotā „Rudens kross” 24 Piektdiena Plkst.10:00 Popularizējot veselīgu dzīvesveidu, organizēsim “Olimpisko dienu”. Arī mēs šajā dienā vingrosim visi kopā. Sporta diena „Lecam rudenī” Pedagogu sanāksme attālināti Plkst.15:00
27 Pirmdiena Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas A,B pedagogu sanāksme Plkst.9:00 28 Otrdiena Peldēšana A,B līmenim Plkst.15:20 29 Trešdiena Dzejas diena. Par ražu,bagātību,pārticību Plkst.15:00 Vingrošana C līmenim Plkst. 17:00 30 Ceturtdiena

Sastādīja DVAJ D.GirsaSKOLOTĀJS:

1.      ir izplānojis mācību saturu atbilstoši sava mācību priekšmeta programmai un klasei mācībām attālināti;

2.      ir sabalansējis mācību uzdevumu skaitu un apjomu, sniedzis skaidru instrukciju uzdevumu izpildei,  norādījis pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus;

3.      mācību priekšmetu ietvaros uzdotie uzdevumi būs vienai vai vairākām dienām, vai  mācību nedēļai, ko skolēns veiks šīs nedēļas laikā, neskaidrību gadījumā, konsultējoties ar skolotāju WhatsApp, mykoob, telefoniski.

 SKOLĒNS:

1.      zina, kā notiks saziņa ar skolotāju;

2.      patstāvīgi iepazīst skolotāja sagatavotu mācību saturu  un pilda skolotāja sagatavotus ar mācību saturu saistītus uzdevumus ( WhatsApp, mykoob vidē – mājasdarba uzdevumi);

3.      izmanto skolas piedāvāto rīku – mykoob, lai iegūtu mācību atbalstu no saviem skolotājiem;

4.      pilda un iesniedz uzdotos darbus skolotāja noteiktajā laikā un saņem atgriezenisko saiti par paveikto.

5.       STUNDU SARAKSTS  ir iesniegts katram skolēnam un to var redzēt skolas mājas lapā: sparesskola.lv

 VECĀKS:

1.      vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli;

2.      meklējiet atbalstu kopā;

3.      palīdziet iekārtot mācību vietu;

4.      izplānojiet mācību dienu kopā pēc ieteicamā vienas dienas režīma;

5.      sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās;

6.      plānojiet, lai katru dienu izkustētos.