Pasākumu  plāns janvārī

 

 

2020

 

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

S. Sv.
6.
Sveicieni jauno mācību gadu uzsākot!!!

 

Lai spēks un veselība, prieks,

Lai visas bēdas - tik tāds nieks.
7.

Lego Robotikas pulciņš

 I grupa  14.00 – 14.30

 II grupa 14.40 – 15.10      

8.9.10.11.12.
13.

C līm. inform. sanāksme – plkst. 9.00

 Informatīvā līnija (2.stāva atpūtas telpa) – plkst. 13.10

Gatavojam putnu barotavas

14.

Lego Robotikas pulciņš

 I grupa  14.00 – 14.30

 II grupa 14.40 – 15.10

 

Baseins A,B līm. – izbr. 14.15.

 

Gatavojam putniem pusdienas

 (no plkst. 17.00)  

15.


Baseins C līm.

 

Mācību ekskursija Poligons “Daibe”  

16.

Izlikt putnu barotavas

17.18.

 19.

20.

Pamat.ped. inform.sanāksme – plkst. 9.00

 Informatīvā līnija (2.stāva atpūtas telpa)

plkst. 13.10 

Barikāžu piemiņas diena

21.
Lego Robotikas pulciņš  I grupa  14.00 – 14.30  II grupa 14.40 – 15.10   Baseins A,B līm. - izbr. 14.15.  
22.

Baseins C līm.
23.

LSO sacensības Irlavā sākums plkst.10.00

24.25.26.
 27.

Administrācijas  informatīvā sanāksme – plkst. 9.00

 Informatīvā līnija (2.stāva atpūtas telpa)

plkst. 13.10

28.


Lego Robotikas pulciņš

 I grupa  14.00 – 14.30

 II grupa 14.40 – 15.10

Baseins A,B līm. - izbr. 14.15.
29.


Baseins C līm.

 30.

LSO sacensības skriešanā ar sniega kurpēm.

 Priekuļos sākums plkst.10.00 31. 1.2. 

@Spares Skola

 .